MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE UYGULAMALI YANGIN TATBİKATI YAPILMIŞTIR.