AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Sivil Öğretim Görevlisi

  • Mustafa DAĞLIOĞLU

    Mustafa DAĞLIOĞLU
    Öğretim Görevlisi

    • Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
    • Yüksek Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Tezli Yüksek Lisans